2

Bambini maraton - Prijava učesnika


Svi učesnici moraju da se slože sa sljedećim pravilima.

Molimo vas da ih pročitate prije nego se prijavite.

Popunjavanjem i slanjem ovog formulara za prijavu prihvatate sve što je navedeno u ovom pravilniku.

Napomena: Svi maloljetni učesnici moraju imati pismeno odobrenje roditelja, svojeručno potpisano, za učešće u odabranim trkama u okviru RMC Banja Luka polumaratona.


BEZBJEDNOST TRKAČA

Organizator preduzima sve moguće mjere da bi učesnici događaja bili bezbjedni. Svi učesnici prihvataju da trče na svoj sopstveni rizik. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak imovine u toku događaja.

Dužina staze je 250 m.